NOBLEX AB Kundkännedom

 

Vi behöver ställa frågor ibland

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som affärspartner. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på alla aktörer som utför stora transaktioner med deras kunder att ha god kundkännedom om sina kunder. Det avser bland annat affärsrelation och transaktioners art och syfte samt hur ofta kommer kunden att handla från oss. Det innebär att vi behöver ibland kunna identifiera kunder som vill inleda affärsrelation med oss och därmed uppfylla regelefterlevnad. Genom att ha en god kundkännedom underlättar det affärsrelationen och därmed kan vi anpassa våra tjänster till kunder på ett legitimt sätt.

Att vi ställer frågor innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärlig. Vi ställer frågorna till alla kunder och vi tar hand om svaren inom ramen för verksamhetenssekretess och GDPR.

 

För mer information om Penningtvätt och finansiering av terrorism besök gärna Finansinspektionens hemsida på www.fi.se

eller mejla oss på info@noblex.se så besvarar vi er frågor.