NOBLEX

Investera i guld för
en stabil investeringsform

KÖP
PAMP FORTUNA

Världens mest kända
guldtacka

Brett sortiment av välkända guldmynt

KÖP
VALCAMBI SUISSE

Enastående kvalite

Produkter

Marknaden

Guld är ett grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och myntmetaller. Guld är eftertraktad metall vilken under århundraden har använts som betalningsmedel, som värdebeständig tillgång och som smycken. Guld brukar räknas som råvara, dock skiljer den sig från andra råvaror tack vare många egenskaper som gör att guld även räknas som en finansiell tillgång. Många länders centralbanker har valt att investera i guld som valutareserv. Priset på guld som råvara i världsmarknad håller sig stabilt på grund av den stora guldreserven i centralbanker. Guldpriser har sällan påverkats av kriser, tvärtom brukar guldvärdet stiga och efterfrågan ökar generellt eftersom många investerare försöker flytta sina tillgångar till säker investering som guld. Att investera i guld är en god komplement till andra investeringsformer såsom aktier, fonder, kontanter och fastigheter. 

Graferna till höger visar guldpriset. Grafen ovan visar guldpriset (spotpris) per 1 oz (31,1g) i världsmarknaden vilket är aktuell guldpris och uppdateras varje minut. 

Grafen nedan visar historisk guldpriset (sportpris) per 1 oz.

Aktuell guldpris

Historik guldpris

Fördelar

Investeringsguld

Fördelar:

 1- Stabil och säker investering vid inflation.
2- Ökat efterfråga vilket ger värdeökning.
3- Kan lätt omsättas till pengar, god köpkraft.

Bra att veta:

 – Spotpris: Är det rådande marknadspriset på guld som sätts av en rad faktorer som är beroende av tillgången och efterfrågan på guld samt finansiella marknadsläget. Spotpriset avser troys-uns (1 oz) på 0,999 rent guld.
– Spread: Är skillnaden mellan köp- och säljpris på guld. Produkter med låg skillnad på köp- och säljpris är ofta produkter att betrakta med hög likviditet vilket innebär att investerare kommer att spara pengar i framtiden.
– Guldvikt och renhalt: Guldets vikt anges ofta i kilo och gram (g). Det officiella viktmåttet för att mäta ädelmetaller är troys-unset. Ett troys-uns (1oz) motsvarar 31,1034 gram. Guldens renhet mäts i finhalten på tusendelar, vilket avser metallens renhet i tusendelar. Exempelvis har Valcambi 100 g tacka en guldfinhalt 999,9 vilket innebär att tacken består av 99,9 % rent guld. Förutom renhet är traditionella renhetsmåttet på guld är karat (K). T.ex. en 99,9 % guldrenhet motsvarar 24 K som är den högsta karat, en renhet på 91,6 % guldrenhet motsvarar det 22 K i renhet.

Hos oss kan du köpa investeringsguld i form guldtackor och mynt. Vi samarbetar med Nordens ledande och största återförsäljare av guld som kommer från välkända tillverkare som Valcambi och PAMP.

Konsultation

Kunskap gör skillnad. Vi delar gärna med oss av erfarenheter och kunskap inom finansmarknaden och ger tips och rådgivning till din kommande investering. Det är helt gratis att få konsultation från oss och kan äga rum precis när det passar er.

För mer information eller intresse för en gratis konsultation vänligen klick här :

Kontakta oss

Intresserad av att

1 + 1 =